GA-NA Grig LLC

QUALITY AND RELIABILITY ՀՈՒՍԱԼԻՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՈՐԱԿ


PRODUCTS

ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ

Ընկերությունը առաջարկում է 20-400 մմ տրամագծի պոլիէթիլենային խողովակների կցամասերի լայն տեսականի՝չկազմատվող միացություններ պէ-մետաղ և սեգմենտային կցամասեր (հայրենական արտադրություն ԳԱ-ՆԱ Գրիգ ՍՊԸ),էլեկտրոֆյուժն կցամասեր(+GF+ Շվեյցարիա,FRIALEN  Գերմանիա,SAB Իտալիա),կոմպռեսիոն կցամասեր(SENKRON Plastic,ITAL Ռ.Դ),ճակատային զոդվող կցամասեր NTG Plastic:Ընկերությունը առաջնորդվում և շեշտը դնում է բացառապես որակի վրա:

SERVICES

ԾԱՌԱՅՈՒԹՈՒՆՆԵՐ

 

Ընկերությունը կատարում է խողովակաշարերի անցկացման,տեղադրման և շինմոնտաժային աշխատանքներ:Մեր հմուտ,բանիմաց և որակավորում անցած մասնագետները ձեզ կոգնեն խորհրդատվությամբ,ճիշտ,արագ և որակով կառուցել ձեր ջրագծերը,գազատարները և կոյուղագծերը: